مدرسه اشتغال جوانان مستعد و با‌ انگیزه که فرصتی برای ورود به بازار کار را ندارند، شناسایی می‌کند.

۱

مدرسه اشتغال با شناسایی و رشد استعدادهای جوانان، مهارت‌های آنها را تقویت و برای ورود به بازار کار آماده می‌کند.

۲

اعضاء مدرسه اشتغال یک دوره ۳ ماهه تحت آموزش‌های تخصصی در راستای علاقه‌مندی‌های خود قرار می‌گیرند.

۳

اعضاء مدرسه اشتغال در یک دوره ۳ ماهه‌ دیگر، به ارزیابی مهارت‌‎‎‌‍های خود با انجام پروژه‌های واقعی و یا کارآموزی در شرکت‌های معتبر می‌پردازند.

۴

فارغ‌التحصیلان مدرسه اشتغال می‌توانند با تکیه بر آموخته‌های این دوره وارد بازار کار شده و به اقتصاد خود و جامعه کمک کنند..

۵

alt-text
alt-text
alt-text
alt-text
alt-text

آنچه در مدرسه اشتغال اتفاق می‌افتد

آنچه در مدرسه اشتغال اتفاق می‌افتد

مدرسه اشتغال جوانان مستعد و با‌ انگیزه که فرصتی برای ورود به بازار کار را ندارند، شناسایی می‌کند.

۱

اعضاء مدرسه اشتغال یک دوره ۳ ماهه تحت آموزش‌های تخصصی در راستای علاقه‌مندی‌های خود قرار می‌گیرند.

۲

مدرسه اشتغال با شناسایی و رشد استعدادهای جوانان، مهارت‌های آنها را تقویت و برای ورود به بازار کار آماده می‌کند.

۳

اعضاء مدرسه اشتغال در یک دوره ۳ ماهه‌ دیگر، به ارزیابی مهارت‌‎‎‌‍های خود با انجام پروژه‌های واقعی و یا کارآموزی در شرکت‌های معتبر می‌پردازند.

۴

فارغ‌التحصیلان مدرسه اشتغال می‌توانند با تکیه بر آموخته‌های این دوره وارد بازار کار شده و به اقتصاد خود و جامعه کمک کنند.

۵

۱

مدرسه اشتغال جوانان مستعد و با‌ انگیزه که فرصتی برای ورود به بازار کار را ندارند، شناسایی می‌کند.

۲

اعضاء مدرسه اشتغال یک دوره ۳ ماهه تحت آموزش‌های تخصصی در راستای علاقه‌مندی‌های خود قرار می‌گیرند.

۳

مدرسه اشتغال با شناسایی و رشد استعدادهای جوانان، مهارت‌های آنها را تقویت و برای ورود به بازار کار آماده می‌کند.

۴

اعضاء مدرسه اشتغال در یک دوره ۳ ماهه‌ دیگر، به ارزیابی مهارت‌‎‎‌‍های خود با انجام پروژه‌های واقعی و یا کارآموزی در شرکت‌های معتبر می‌پردازند.

۵

فارغ‌التحصیلان مدرسه اشتغال می‌توانند با تکیه بر آموخته‌های این دوره وارد بازار کار شده و به اقتصاد خود و جامعه کمک کنند.


دوره‌های مدرسه اشتغال

کارگاه اموزش مهارت های زندگی 2
کارگاه اموزش مهارت های زندگی ۲ 300 300 مدرسه اشتغال

کارگاه اموزش مهارت های زندگی ۲

کارگاه اموزش مهارت های زندگی 2 طول دوره 8 ساعت مدت دوره: ۲۷ ساعت با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره…

کارگاه اموزش مهارت های زندگی 1
کارگاه اموزش مهارت های زندگی ۱ 300 300 مدرسه اشتغال

کارگاه اموزش مهارت های زندگی ۱

کارگاه اموزش مهارت های زندگی 1 طول دوره 8 ساعت مدت دوره: ۲۷ ساعت با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره…

کارگاه هدف گذاری
کارگاه هدف گذاری 300 300 مدرسه اشتغال

کارگاه هدف گذاری

کارگاه هدف گذاری طول دوره 8 ساعت مدت دوره: ۲۷ ساعت با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره ، به مدرسه…

کارگاه اصول همکاری و کار تیمی
کارگاه اصول همکاری و کار تیمی 300 300 مدرسه اشتغال

کارگاه اصول همکاری و کار تیمی

کارگاه اصول همکاری و کار تیمی طول دوره 8 ساعت مدت دوره: ۲۷ ساعت با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره…


دوره‌های مدرسه اشتغال


همکاران ما 


نظر اساتید


دکتر سید وحید سادات پور

مدرسه اشتغال بستری مناسب برای جوانانی است که میخواهند سطح مهارتهای فردی،فنی وسازمانی خود را بهتر کنند.


دکتر سید مهدی جامعی

مدرسه اشتغال بستری امن برای دانشجویانی است که امیدی به اینده ندارند.


دکتر مصطفی حقی کاشانی

 مدرسه اشتغال ایده نوینی است که میتواند دانشجویان را در مسیر درست برای رسیدن به بازا‌ر کار هدایت کند.


آخرین اخبار